BBoy必备街舞鞋款 PUMA Suede Classic

PUMA Suede经典不败的设计在Hip-Hop及街头领域佔有领导地位,可称是B-Boy文化的第一双代表性鞋款。随着Hip-Hop的盛行,大家的穿着风格也随之改变,垮裤的穿搭与街头风格的复古鞋需求增加,并利用颜色鲜明的PUMA Suede为Hip-Hop舞者表现个人独有的特色,直到现在,在纽约嘻哈迷身上,随处可见PUMA Suede的蹤影。

BBoy必备街舞鞋款  PUMA Suede Classic

BBoy必备街舞鞋款  PUMA Suede Classic

BBoy必备街舞鞋款  PUMA Suede Classic

BBoy必备街舞鞋款  PUMA Suede Classic

款式:黑色/鲜红色/桃红色/紫色

售价:NT$ 2,380

洽询:(02) 8751-5160

网站

上一篇: 下一篇: